Jdi na obsah Jdi na menu
 

Proroctví kmene Hopi

 

hopi-snake-priest.jpg

 

Základní informace o indiánech kmenu Hopi

Zdroj:www.rozhlas.cz

Indiáni Severní Ameriky - Siouxové, Apačové... S nimi si všemi mnozí z vás ztotožňovali své dětské osudy i touhy mládí. Určitě vzpomínáte, kolik dýmek míru jste vykouřili, kolik teepee jste - alespoň ve svých snech - postavili. Kdo by neznal Vinnetoua od Karla Maye či Posledního Mohykána Jamese Coopera!  

Romantika dnů, kdy se tito hrdinové proháněli po stepích nebo po lesích, je však už dávno tatam. Civilizace "bílých" v minulém století definitivně pohltila a přetvořila kulturu i způsob života původních obyvatel amerického kontinentu. Přesto i v současnosti existují kmeny, které si zachovaly své tradice, náboženství i umění z časů svých předků. K nim patří i indiáni kmene Hopi. V překladu tento název znamená doslova "lidé míru", což vystihuje tuto komunitu, přestože jejich obydlí - známá puebla - připomínají spíše pevnosti. A také zní mnohem příjemněji než třeba Navajové, tedy ti, kteří "rozbíjejí lebky".


Hopi žijí jako jedni z mála na svém původním území v severovýchodní Arizoně, i když i to je dnes vlastně rezervací. Své vesnice mají vystavěné na zvláštním geologickém útvaru označovaném "mesa" - jedná se o podobu stolové hory, která tu vytváří náhorní plošinu. Celá oblast, skládající se ze čtyř takových mes - První, Druhé, Třetí a Antilopí, je pouze vyprahlý kus země, kde se krčí jedenáct vesnic s asi třemi a půl tisíci obyvateli. Avšak tyto osady postavené ve stylu puebla dodnes evokují představu pevností vybudovaných na vrcholu bájné hory. 


Přístup do této oblasti je velice náročný: pokud se rozhodnete vydat se do rezervace, čeká vás cesta pustou krajinou více než sto mil dlouhá, a to i z nejbližšího města Flagstaff. Vynaložené úsilí se však vyplatí. Už sám pohled na indiány s typickými rovnými černými vlasy, velkými ústy, silným širokým nosem totiž za námahu stojí. Jen ženy vaši představu podpořenou zjevem půvabné Nšo-či zřejmě zklamou. Mají totiž sklon k tloušťce a rychle stárnou. 

Hlavním městem Hopiů je Oraibi. Říká se, že je nejdéle obývaným městem Spojených států, a to už od roku 1125! V současnosti však větší část tohoto původního města připomíná spíše rozvaliny. Oraibi je také klasickou ukázkou dvojího života nynějších indiánů, kdy část z nich žije moderním způsobem, stejně jako ostatní Američané - to znamená se všemi "vymoženostmi" civilizace: televizory, satelity, ale i drogami, alkoholem a kriminalitou. Tito indiáni bylí v New Oraibi, zatímco tradicionalisté žijí v duchu tradic svých předků v Old Oraibi. Tam sídlí i náčelník kmene a rada, která dosud určuje život v rezervaci, samozřejmě v souladu se zákony Spojených států.


Hlavním prvkem, který provází život indiánů Hopi, je náboženství. To je založeno na několika principech: spojení přírody s bohem, absolutní víra ve vesmír a přítomnost duchů v každé věci. K nejvyšším bohům patří stvořitel země Co-tuk-inung-wa, strážce života Muingwa a otec-slunce Dewa. Náboženské obřady tak prostupují existenci každého příslušníka kmene. Některé z nich se konají pravidelně v daném měsíci, jako třeba Soyala - což je obřad zimního slunovratu. Součástí takového rituálu je samozřejmě i tanec a hudba, přičemž nejintenzivnější je u válečného tance, který je ale dnes již spíše symbolický. Nejznámějším obřadem je zcela jistě Hadí tanec, představující sluneční obřad s živými chřestýši. Odehrává se v podzemní modlitební místnosti Kiwa, uprostřed které je umístěn koš s hady. Muži tančí kolem něho, a když jeden ze starců otevře poklop, všichni uchopí chřestýše za hlavu a dávají si ho do úst. Zajímavé je, že hadi nikoho neuštknou! S vírou souvisí opravdu celý jejich život, tedy i smrt. Když Hopi zemře, jeho tělo je nejprve zahaleno - žena do svatebních šatů, muž do pokrývky s typickými elegantními vzory - a poté v sedící poloze umístěno do některé z rozsedlin mesy. Hopiové věří, že člověk, jenž si zaživa vedl dobře, může očekávat šťastný posmrtný život, a že čtvrtý den po smrti je jeho duch přenesen do podzemního světa předků. 

Narození, plně prožitý život a důstojná smrt bez jakéhokoli záchvěvu sebelítosti nad utrpěnými nezdary - tak lze stručně charakterizovat pozemskou existenci indiánů kmene Hopi. Existenci, která je na tomto světě zakončena rozmluvou umírajícího s příbuznými a prostým "sbohem".

 

hopi.gif

PROROCTVÍ HOPI
aneb 
Přechod do pátého světa

 

Zdroj: www.gewo.info


"Konec všeho ceremonialismu Hopi přijde, když jeden z Kačinů sejme svou masku během tance na shromaždišti před neiniciovanými dětmi. Načas tu nebudou žádné ceremonie, žádná víra. Až bude Oraibi omlazeno, i se svou vírou a obřady, bude to znamenat začátek nového cyklu života Hopi." 

"Třetí světovou válku rozpoutají lidé v jiných starých zemích, kteří zradí dávno získané světlo (boží moudrost nebo rozum). Spojené státy budou zničeny, země i lidé, atomovými bombami a radioaktivitou. Jen Hopi a jejich mateřská země bude zachována jako oáza, v níž budou hledat útočiště uprchlíci." 

"Protiletecké kryty jsou podvod. Jen materialisté se snaží budovat kryty. Ti, kdo mají mír ve svých srdcích už jsou v tom nejmocnějším útočišti života. Pro zlo není úkrytu."

"Ti, kdo se nepodíleli na dělení světa ideologiemi jsou připraveni pokračovat v životě v jiném světě, at už jsou černé, bílé, rudé, nebo žluté rasy. Všichni jsou bratři." 

"Tato válka bude konfliktem ducha s materiální podstatou. Hmotné věci budou zničeny duchovními bytostmi, které zůstanou aby vytvořily jeden svět a jeden národ pod jedinou mocí, mocí Stvořitele."

"Ta doba je blízko. Příjde to, když bude Kačina Saquasohuh (Modrá Hvězda) tančit na shromaždišti a sejme svou masku. On zastupuje velmi vzdálenou a ještě neviditelnou Modrou hvězdu, která se už brzy objeví. [Někteří mluvčí Hopi tvrdí, že očekávanou Modrou hvězdou byla kometa Hale-Bopp.] Ta doba je předpovězena v písni, zpívané během obřadu Wuvuchim. Ta píseň, která zazněla v roce 1914, chvíli před první světovou válkou a znovu roku 1940 před tou druhou, popisuje rozpolcenost, zkomolení a nenávistí poskvrněné hopijské rituály, následované stejnými zly rozprášenými po celém světě. Tutéž píseň jsme zpívali během obřadu Wuvuchim roku 1961." 

"Přechod do budoucího Pátého světa započal. Přičinili se o to skromní lidé malých národů, kmenů a rasových menšin. Můžete to pozorovat na samotné Zemi. Rostlinné formy předchozích světů začínají klíčit ze semen. Kdyby byli lidé dost moudří, aby to viděli, mohli by začít se studiem nové botaniky. Tytéž druhy semen byly zasety na nebe jako hvězdy. Stejný druh semen byl zasazen do našich srdcí. Všechna jsou stejná, záleží jen na tom, jak se na ně díváte. To je to, co způsobí přechod na příští, pátý svět." 

"To je obsahem devíti nejdůležitějších proroctví Hopi, ve spojení se stvořením devíti světů: tří předešlých světů, na nichž jsme žili, současný čtvrtý svět, tři budoucí světy které máme ještě poznat ze zkušenosti, a svět Taiowy, Tvůrce a jeho synovce Sotuknang."

 

hopi-girl-with-jar.jpg 

 

 

Více rozepsaný předchozí článek 

Zdroj: www.poustevnik.net

 

Konec veškerých ceremonií lidu Hopi přijde, až "Kačina" sejme svou masku při tanci na prostranství před nezasvěcenými dětmi (všeobecnou veřejností). Na nějaký čas nebudou žádné další obřady, žádná víra. Poté bude Oraibi (zemi lidu Hopi) oživeno ve své víře a se svými obřady - na znamení začátku nového cyklu života Hopi.

Třetí světovou válku zahájí ty národy, které poprvé přinesly světlo (božskou moudrost či inteligenci) v dalších starých zemích (Indie, Čína, muslimské národy, africké národy). Spojené státy budou zničeny, země i lidé, atomovými bombami a radioaktivitou. Pouze lid Hopi a jejich kraj zůstane zachován jako oáza, kam budou směřovat uprchlíci. Ochranné kryty jsou klam. "Jen materialističtí lidé budují kryty. Ti, kdo jsou v míru svých srdcí, jsou již ve velkém krytu života. Pro zlo není úkrytu. Ti, kdo se neúčastní rozdělování světa pomocí ideologie, jsou připraveni započít život v dalším světě, ať jsou černé, bílé, rudé či žluté rasy. Jsou všichni jedno - bratři." Válka bude "duchovní konflikt s materiálními věcmi. Materiální záležitosti budou zničeny duchovními bytostmi, které setrvají, aby vytvořili jeden svět a jeden národ pod jedinou vládou, vládou Stvořitele."

Ten čas není daleko. Přijde, až bude Saquasohuh (Modrá hvězda) Kačina tancovat na prostranství a sundá si masku. Kačina představuje modrou hvězdu, dalekou a zatím neviditelnou, která se brzy objeví. Ten čas je zvěstován v písni zpívané při ceremonii Wuwuchim. Zpívala se roku 1914 před první světovou válkou a poté roku 1940 před válkou druhou. Popisuje nejednotu, korupci a nenávist znečisťující rituály lidu Hopi, následované stejnými druhy zla po celém světě. Stejná píseň se při ceremonii Wuwuchim zpívala roku 1961.

Přechod do budoucího Pátého světa začal. Je přiváděn pokornými lidmi malých národů, kmenů a rasových minorit. "Můžete to číst v samotné zemi. Rostlinné formy z předešlých světů se začínají objevovat jako semínka. Mohlo by to vést k novému studiu botaniky, kdyby byli lidé dost moudří, aby je dokázali číst. Stejné druhy semínek jsou zasazovány na nebi jako hvězdy. Stejné druhy semínek jsou zasazovány do našich srdcí. Jsou to stejná semínka - podle toho, jak se na ně díváte. Tak nastává přechod do dalšího, Pátého světa.

"Toto je devět nejdůležitějších proroctví lidu Hopi, spojených se stvořením devíti světů: třech dřívějších světů, současného Čtvrtého světa, tří budoucí světů, které teprve zakusíme, světa Stvořitele (Taiowa) a světa jeho synovce (Sotuknang)."

Lid Hopi a ostatní, kteří byli zachráněni před Velkou Potopou, mají posvátnou smlouvu s Velkým Duchem, aby se od nich nikdy neodvrátil. On vyrobil množství posvátných kamenných tabulek, zvaných Tiponi, do kterých vdechl svá učení, proroctví a varování. Předtím, než se Velký Duch opět skryl, předložil před vůdce čtyř různých rasových skupin čtyři kukuřice různé barvy a velikosti a každý si měli zvolit, co bude v tomto světě jejich jídlem. Lid Hopi čekal, aby si vybral jako poslední, a zvolil si nejmenší klas. Tu Velký Duch pravil: "Dobře tomu. Obdrželi jste pravou kukuřici, neboť ostatní jsou náhražky, v nichž jsou skryta semena jiných rostlin. Prokázali jste mi svou moudrost, a proto do vašich rukou vložím tyto posvátné kamenné tabulky, Tiponi, symbol moci a autority nad celou zemí a životem, abyste je střežili, chránili a drželi ve víře, dokud se k vám nevrátím v pozdějším čase, neboť Já jsem První a Já jsem Poslední."

Velký náčelník klanu Luku (v orig. Bow Clan) vedl své věrné do této nové země, ale později upadl do neřestí. Jeho dva synové jej plísnili za jeho chybu, a když zemřel, převzali odpovědnost vůdcovství. Každý z bratrů dostal sadu Tiponi a oběma bylo řečeno, aby tabulky donesli na místo, kam je vedl Velký Duch. Starší bratr (zářícího světla) měl jít přímo na východ, za vycházejícím sluncem, a po dosažení svého cíle měl ihned začít hledat svého mladšího bratra, který zůstal na Želvím ostrově (kontinentální Spojené státy americké). Jeho posláním bylo pomoci svému mladšímu bratrovi vyvolat Den Očisty, kdy budou všichni konatelé zla potrestáni a zničeni, po čemž bude ustanoven opravdový mír, bratrství a věčný život. Starší bratr navrátí celou zemi mladší bratrovi, jemuž ji odňal Zlý mezi bílými muži. Starší bratr (zářícího světla) se pak vydá hledat tabulky Tiponi, aby naplnil poslání Velkého Ducha.

Mladší bratr byl pověřen cestovat po celé zemi a označit ji svými stopami. Oběma bratrům bylo řečeno, že na nebi se objeví velká bílá hvězda; až se tak stane, všichni lidé budou vědět, že starý bratr dorazil do cíle. V tu chvíli se měli všichni lidé usadit tam, kde zrovna byli, a zůstat tam, dokud se starší bratr nevrátí.

Lid Hopi se usadil v oblasti známé nyní jako Four Corners (Čtyři rohy), kde se setkávají státní hranice Arizony, Nového mexika, Utahu a Koloráda. Žili v pokorné prostotě a země jim poskytovala hojné sklizně. Tato oblast je "srdcem" Želvího ostrova (USA) a Matky Země, a je mikrokosmickým obrazem makrokosmu celé planety. Každý z klanů Hopi si uchovává jedinečnou ceremonii, přičemž všechny tyto ceremonie dohromady udržují rovnováhu přírodních sil slunečního svitu, deště a větrů a potvrzují respekt lidu Hopi vůči veškerému životu a víru ve Velkého Ducha.

Lidu Hopi bylo řečeno, že po čase přijdou Bílí muži, vezmou jim jejich zemi a pokusí se přivést lid Hopi do neřestí. Ale navzdory všem nátlakům se mají lidé Hopi držet svého pradávného náboženství a své země, avšak vždy bez použití násilí. Jestliže vytrvají, je jim slíbeno, že jejich lidé a jejich zem bude centrem, z něhož bude Pravý Duch opět probuzen.

Je řečeno, že po mnoha letech může starší bratr změnit barvu pleti, ale jeho vlasy zůstanou černé. Bude umět psát a bude jediným člověkem schopným přečíst tabulky Tiponi. Až se vrátí, aby našel svého mladšího bratra, Tiponi budou položeny vedle sebe, aby se celému světu ukázalo, že jsou praví bratři. Poté nastane velký soud, neboť starší bratr pomůže mladšímu dojít skutečné spravedlnosti pro všechny indiánské bratry, se kterými bílý muž krutě zacházel od té doby, co přišel na Želví ostrov.

Přeměněný starší bratr, Pravý Bílý Bratr, na sobě bude mít červený plášť nebo červenou čepici, podobnou vzoru, jakou má na zádech ropucha. Nepřinese žádné náboženství, než své vlastní, a přinese s sebou tabulky Tiponi. Bude všemocný, nikdo nebude schopen se mu postavit. Přijde rychle a v jednom dni získá kontrolu nad celým tímto kontinentem. Je řečeno, že "pokud přijde z východu, ničení nebude tak zlé. Ale pokud přijde ze západu, nešplhejte na střechy svých domů, abyste jej vyhlíželi, neboť nebude mít slitování."
Pravý Bílý Bratr s sebou přivede dva velké, inteligentní a mocné pomocníky, z nichž jeden bude mít znamení svastiky (mužský symbol čistoty) a znamení slunce. Druhý velký pomocník ponese znamení keltského kříže s červenými pruhy (představující ženskou krev života) mezi rameny kříže.

Až bude Velká Očista nablízku, tito pomocníci nejprve krátce zatřesou zemí jako přípravu. Poté, co zatřesou zemí ještě dvakrát, přidá se k nim Pravý Bílý Bratr, spojí se s nimi v jedno a přinese světu Den Očisty. Všichni tři pomohou "mladšímu bratru" (lid Hopi a ostatní lidé čistého srdce) vytvořit lepší svět. V proroctvích se ti dva pomocníci označují slovem jazyka Hopi pro "populaci", jakoby to byly velké skupiny lidí.

Lid Hopi byl varován, že kdyby tyto tři velké bytosti selhaly, svět by postihlo hrozné zlo a velmi mnoho lidí by bylo zabito. Avšak, je řečeno, že neselžou, zůstane-li dost lidí Hopi věrných pradávnému duchu svého lidu. Pravý Velký Bratr a jeho pomocníci ukáží lidem Země nový velký plán života, který povede k životu věčnému. Země bude opět nová a krásná, s dostatkem života a jídla. Ti, kdo budou zachráněni, budou vše sdílet rovným dílem. Všechny rasy se budou mísit, mluvit jedním jazykem a budou jedna rodina.
Proroctví lidu Hopi praví, že třetí světová válka bude započata lidmi, kteří poprvé přijali Světlo - Čína, Palestína, Indie a Afrika. Až válka přijde, Spojené státy budou zničeny "dýněmi popela", které dopadnou na zem, čímž uvaří řeky a spálí zem tak, že na ní mnoho let neporoste tráva, a způsobí nemoc, kterou žádný lék nevyléčí. To může znamenat jedině atomové bomby; žádná jiná zbraň nemá takové důsledky. Bombové kryty budou k ničemu, neboť "ti, kdo jsou v míru ve svých srdcích již jsou ve Velkém krytu Života. Pro zlo úkryt neexistuje. Až bude Saquahuh (Modrá hvězda) Kačina tancovat na prostranství a sejme svou masku, čas velké zkoušky bude tu." Lid Hopi věří, že jen oni budou zachráněni.

Lid Hopi dále prorokoval, že "Želví ostrov se možná dvakrát nebo třikrát převrátí a oceány se možná vezmou za ruce a setkají se s nebem." Tohle se zdá být předpovědí "přesunu pólů" - převrácení planety na její ose. Lid Hopi nazývají tyto události, a také stav současné společnosti, slovem "Koyaanisqatsi", což znamená "svět v nerovnováze; stav života volající po změně."

Následující mimořádné proroctví lidu Hopi bylo poprvé uveřejněno v mimeografickém rukopise, který koloval mezi několika metodistickými a presbyteriánskými kostely v roce 1959. Některá z proroctví byla uveřejněna roku 1963 Frankem Watersem v Knize lidu Hopi (The Book of the Hopi). Jeho vyprávění začíná popisem, jak pastor David Young jel jednoho horkého letního dne roku 1958 po pouštní dálnici a zastavil, aby nabídl svezení jednomu indiánskému starci, který nabídku přijal kývnutím. Poté, co jeli několik minut mlčky, Indián řekl: "Já jsem Bílé Pírko, z prastarého Medvědího Klanu Hopi. Po svůj dlouhý život jsem cestoval touto zemí, vyhledával své bratry a učil se od nich mnoho věcí plných moudrosti. Následoval jsem posvátné cesty svého lidu, který obývá lesy a mnohá jezera na východě, zemi ledu a dlouhých nocí na severu a místa posvátných kamenných oltářů postavených před mnoha lety otci mých bratrů na jihu. Od těchto všech jsem vyslechl příběhy z minulosti a proroctví budoucnosti. Dnes se mnoho z těch proroctví změnilo v příběhy a zbývá jich jen málo - minulost se prodlužuje a budoucnost už je krátká.

A nyní Bílé Pírko umírá. Jeho synové se již všichni připojili k jeho předkům a on už s nimi bude brzy také. Ale nezbývá nikdo - nikdo, kdo by recitoval a předával pradávnou moudrost. Mí lidé se ze starých způsobů života znavili - velké ceremonie, které vyprávějí o našem původu, o našem příchodu do Čtvrtého světa, jsme téměř všechny opustili, zapomněli, avšak i toto bylo předpovězeno. Čas se krátí.

Mí lidé očekávají Pahanu, ztraceného Bílého Bratra (z hvězd), stejně jako všichni naši bratři v celé zemi. On nebude jako bílí muži, které známe dnes, kteří jsou krutí a zpupní. O jejich příchodu nám bylo řečeno již dávno. Ale stále očekáváme Pahanu.

On s sebou přinese symboly a chybějící kus té posvátné tabulky, kterou nyní uchovávají naši starší. Ten kus tabulky mu byl dán, když odcházel, a pomocí něj jej poznáme jako našeho Pravého Bílého Bratra. Čtvrtý svět brzy skončí, a počne se Pátý svět. To vědí starší všude. Znamení se plnila po mnoho let a tak málo jich zbývá.

Toto je První Znamení: Bylo nám povězeno o příchodu mužů bílé pleti, jako Pahana, ale nežijících jako Pahana - mužů, kteří vzali zemi, která jim nepatřila, a mužů, kteří srážejí své nepřátele bleskem.
Toto je Druhé znamení: Naše země bude svědkem příchodu otáčejících se kol plných hlasů. Za svého mládí viděl můj otec naplnění tohoto proroctví na vlastní oči - bílí muži přiváděli své rodiny ve vozech napříč prérií.
Toto je třetí znamení: Podivné zvíře podobné bůvolu, ale s velikými dlouhými rohy, bude v zemi žít ve velkém počtu. Tohle viděl Bílé Pírko na vlastní oči - příchod dobytka bílých mužů.
Toto je čtvrté znamení: Zemi budou křižovat hadi ze železa
Toto je páté znamení: Zemi bude křižovat obří pavoučí síť.
Toto je šesté znamení: Zemi budou křižovat řeky z kamene, které tvoří ve svitu slunce obrazy.
Toto je sedmé znamení: Uslyšíte o tom, že moře zčerná a mnoho živých tvorů kvůli tomu zemře.
Toto je osmé znamení: Uvidíte mnoho mladých lidí, kteří budou mít dlouhé vlasy jako naši lidé a připojí se ke kmenovým národům, aby se naučili jejich způsoby a moudrost.
A toto je deváté a poslední znamení: Uslyšíte o příbytku v nebesích, nad zemí, který spadne s velkým nárazem. Bude to vypadat jako modrá hvězda. Velmi záhy poté ceremonie mého lidu ustanou.

Toto jsou Znamení přicházejícího velkého zničení. Svět se bude silně otřásat. Bílý muž bude bojovat s jinými lidmi v jiných zemích - s těmi, kteří vlastnili první světlo moudrosti. Bude se objevovat mnoho sloupů kouře a ohně, jaké viděl Bílé Pírko dělat bílého muže v poušti nedaleko odsud. Jen ti, kdo přijdou, způsobí mnoho nemocí a umírání. Mnozí z mých lidí, kteří rozumějí proroctvím, budou v bezpečí. Potom bude třeba mnoho znovu vybudovat. A brzy - velmi brzy poté - se vrátí Pahana. S sebou přinese úsvit Pátého světa. Zasadí semínka moudrosti do jejich srdcí. Již nyní jsou tato semínka zasazována. Pomohou ulehčit cestu k Přechodu do Pátého světa.

Ale Bílé Pírko to neuzře. Jsem starý a umírám. Ty - ty to snad uvidíš. Až přijde čas, v pravý čas…"
Starý Indián se odmlčel. Dojeli, kam Indián mířil, a reverend David Young zastavil, aby jej pustil ven z auta. Už se nikdy nesetkali. Reverend Young zemřel roku 1976, takže se nedožil dalšího naplnění tohoto obdivuhodného proroctví.

Znamení jsou interpretována takto: První znamení mluví o puškách. Druhé znamení je o zakrytých vozech prvních přistěhovalců. Třetí znamení ukazuje na dobytek s dlouhými rohy. Čtvrté znamení popisuje železniční tratě. Znamení páté je jasným obrazem našeho elektrického a telefonního vedení. Šesté znamení popisuje asfaltové dálnice a jejich zrcadlový efekt. Sedmé znamení předpovídá olejové skvrny na oceánu. Osmé znamení jasně označuje "Hnutí Hippies" šedesátých let. Deváté znamení může být o americké vesmírné stanici Skylab, která spadla na Zem roku 1979. Podle australských očitých svědků to vypadalo, jako že hoří modře.

Jiné proroctví lidu Hopi varuje, že by nic nemělo být přineseno z Měsíce - zřejmě předvídalo misi Apollo 11, která se vrátila se vzorky měsíční horniny. Pokud se tak stane, varuje proroctví, rovnováha přírodních a vesmírných zákonů a sil bude narušena, což vyústí v zemětřesení, neblahé změny v cyklech počasí a sociální nepokoje. Všechno to se dnes děje, ačkoli samozřejmě ne nezbytně kvůli kamenům z Měsíce.

Hopi dále předpověděli, že když bude vykopáno "srdce" země jejich lidu, vyvinou se veliké poruchy v rovnováze přírody, neboť svatá zem lidu Hopi je mikrokosmickým obrazem celé planety, tedy jakékoli zásahy proti přírodě v oblasti Four Corners se odrazí a znásobí po celé Zemi.

V roce 1959 cestovala šestičlenná delegace tradičních vůdců lidu Hopi, vedená dnes zesnulým duchovním vůdcem, Danem Katchongvou, do budovy OSN v New Yorku, aby naplnili posvátné poslání podle prastarých instrukcí lidu Hopi. Díky své znalosti proroctví, vůdcové Hopi cítili, že nastal čas vydat se na východ, na kraj své rodné země, kde bude v této době stát "dům ze slídy" (budova OSN), kde budou shromážděni Velcí Vůdcové z mnoha zemí, kteří mají pomáhat lidem v nesnázích."

Vydali se tam, když rodná zem lidu Hopi a jiných indiánských bratrů jim měla být odebrána a jejich způsob života byl v nebezpečí, že bude zcela zničen konateli zla mezi Bílými Muži a některými jinými Indiánskými bratry, kteří byli ovlivněni Bílou Rasou. Tohle je zřejmé a trvající nebezpečí: zrazení smluv mezi Indiány a USA, prodej země a těžba uhlí a uranu ničí zemi Hopi a její lid - a následkem toho pak všechny ostatní národy a země…
Podle proroctví, alespoň jeden, dva nebo tři vůdcové či národy vyslyší a porozumí varování lidu Hopi, jelikož "Je povězeno, že i oni by měli znát tyto pradávné instrukce". Po vyslyšení sdělení lidu Hopi budou okamžitě jednat, aby napravili mnohé špatnosti, páchané na vyvolené rase - na Rudém muži, jemuž bylo dovoleno ve víře uchovávat vší zemi a život pro Velkého Ducha. Zdá se, že toto proroctví nevyšlo. Proroctví Hopi dále praví, že dveře "Skleněného domu" jim budou zavřeny. Tak tomu nejprve bylo, avšak později svou zprávu Shromáždění Spojených Národů doručili:
"Když Velcí Vůdcové ve Skleněném domě odmítnou otevřít vám dveře, až před nimi budete toho dne stát (později znovu v roce 1993), neklesejte na mysli, ani se na své cestě neobracejte, ale mějte odvahu, odhodlání a radujte se ve svých srdcích velice, neboť toho dne se Bílá Rasa, která přebývá ve vaší zemi, od vás odřízne a odtud se bude ubírat k Největšímu Trestu v Den Očisty. Mnozí budou zničeni pro své hříchy a zlé způsoby. Velký Duch tak usnesl a nikdo to nezastaví, nezmění, ani k tomu nic nepřidá. Bude to naplněno!"

7. srpna roku 1970 byl tucty lidí pozorován úžasný jev UFO a vyfotografován Chuckem Robertsem, novinářem z arizonského Couriera. Toto pozorování se objevilo po "volání UFO" provedeném Paulem Solemem a několika Indiány Hopi. Tento jev byl interpretován některými Hopi jako částečné naplnění jistého proroctví lidu Hopi předaného Velkým Duchem Maasau a vepsaného na Druhé Plošině (Mesa), které varuje před příchodem Dne Očisty, kdy praví lidé Hopi budou odvezeni na jiné planety v "lodích bez křídel".
Proroctví Hopi nám dále sděluje, že přijde hromadné stěhování Indiánů směrem na sever z Mexika a Střední a Jižní Ameriky. Toto stěhování povede 130 let starý Indián jména Etchana Etchana. Tato událost přijde po ohromném ohni a výbuch, který předznamená příchod Pravého Bílého Bratra.
Podle víry lidu Hopi se ti, kdo přežili Velkou Potopu před tisíci lety, rozdělili do čtyř skupin, které se přesunuly na sever, jih, východ a západ. Pouze jedna skupina vykonala celou cestu - k Severnímu pólu a zpět - pod vedením zářící "hvězdy", v níž cestoval Velký Duch Maasau. Když přistál, nakreslil petroglyf (obrazec na skále) na Druhé Plošině, který zobrazuje dívku (s tradičním účesem do "motýlka") jedoucí na bezkřídlém plavidle kupolovitého tvaru. Petroglyf se vztahuje k příchodu Dne Očisty, kdy praví lidé Hopi poletí na jiné planety v "lodích bez křídel".
Proroctví dále varuje, že přijdou tři rozdělení (nejednotnosti) mezi lidem Hopi. První rozdělení bylo v roce 1906 mezi Tradicionalisty a Modernisty. Tradicionalisti byli donuceni opustit Oraibi a přesunout se do Hotevilly. Druhé rozdělení nastalo následkem onoho úchvatného zjevení UFO v srpnu 1970.

KÁMEN PROROCTVÍ 

Poblíž Oraibi v Arizoně se nachází petroglyf, známý jako Kámen Proroctví, který symbolizuje mnoho proroctví lidu Hopi. Jeho interpretace je následovná:
Velká postava člověka nalevo je Velký Duch. Luk v jeho levé ruce představuje jeho sdělení lidu Hopi, aby odložili své zbraně. Vodorovná čára napravo od Velkého Ducha je časové měřítko. Místo, kde se Velký Duch čáry dotýká (napravo), je doba jeho návratu.
"Cesta života" zavedená Velkým Duchem se dělí na spodní, úzkou cestu nepřetržitého Života v souladu s přírodou a horní, širokou cestu vědeckých úspěchů bílých mužů; Kříž značí křesťanství. Kroužek pod křížek představuje nepřetržitou Cestu Života. Čtyři malé člověčí postavy na horní cestě představují, na jedné úrovni, tři minulé světy a ten současný; na další úrovni pak označují, že někteří Hopi půjdou cestou bílého muže, nechavše se zlákat jejím třpytem.

Dva kroužky na spodní Cestě Života jsou "velká otřásání země" (dvě světové války). Svastika uvnitř slunce a keltský kříž představují dva pomocníky Pahany, Pravého Bílého Bratra.
Krátká čára, která spojuje horní cestu s přímou Cestou Života je poslední šancí po lidi navrátit se k přírodě, než se horní cesta rozpadne a zanikne. Malý kroužek nad Cestou Života, za poslední šancí, je Velká Očista (v její počáteční fázi bude zřejmě třetí světová válka, pozn. PP), po níž kukuřice opět poroste v dostatku a Velký Duch se vrátí. A Cesta Života pokračuje věčně…

Štít lidu Hopi v pravém dolním rohu (na obr. viditelně chybí, pozn. PP) symbolizuje Zemi a oblast Four Courners, která je rezervací lidu Hopi. Ramena kříže také představují čtyři směry, ve kterých se stěhovali podle instrukcí Velkého Ducha. Tečky představují čtyři barvy kukuřice Hopi a také čtyři rasové barvy lidstva.
 

 

 

hopi-house.jpg 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Бады чтобы мужчин и женщин

(Jaimebam, 22. 1. 2022 0:59)

Обещать бады ради мужчин ради повышения либидо и потенции, китайская медицина.
Женские возбудители и афродизиаки. Всетаки дозволено Заказать тут :
https://fito-shop.in.ua

ролевые игры экономические стратегии

(ClezeripLover, 19. 1. 2022 12:22)

бонус код world of tanks 1 апреля код бонуса ив роше кз скачать игру the sandbox на деньги бездепозитный бонус казино плейтек сайт игровые аккаунты текст обладает джекпот взломать деньги в игре генералы как на играх можно заработать деньги как в игре мой том заработать много денег топ сайты с халявой без депозита сайт продаж игровых предметов экономическая игра бизнесмен правила игры казино с первоначальным бонусом за регистрацию крутой сайт халява программа для бонус кодов в world of tanks

жабо чери амулет https://zurr.gidrokem.space/skachat-tor-brauzer-dlya-android-besplatno-na-ofitsialnom-sayte-hydraruzxpnew4af/3652-tor-brauzer-dlya-yava-hydraruzxpnew4af.php бонус коды для world of tanks на тайп 59 https://mile.hidrodak.xyz/tor-browser-aypi-gydra/3285-tor-browser-knigi-hudra.php штраф перерегистрация ооо https://tele.temhidra.xyz/sk-tor-brauzer-girda/2322-luchshiy-tor-brauzer-dlya-iphone-girda.php игры для мальчиков 8 лет гонки на крутых машинах играть онлайн бесплатно https://gidrokik.space/tor-brauzer-ks-go-gidra/4730-darknet-video-gidra.php какой хостинг выбрать платный хостинг https://dumi.hidrokar.xyz/darknet-darknet-hydraruzxpnew4af/845-darknet-2-igra.php

все о заработке через интернет свежий бонус код на ворлд оф танкс игровой сайта wordpress сорвал джекпот в тюряге рулетки кс от 1 рубля бездепозитные бонусы казино новоматик кейсы в майнкрафт с донатом бесплатно рулетки кс го полигон экономическая игра стратегия список скачать генератор бонус код для world of tanks

код на деньги для игры сталкер https://gidrojuk.online/tor-browser-dlya-linux-skachat-hidra/3772-tor-browser-for-vstroen-girda.php шпаргалка для расчета компенсаций за неиспользованный отпуск https://arat.tekhidra.space/tor-browser-kak-im-polzovatsya-hidra/2637-kak-zayti-na-sayt-tor-browser-hydraruzxpnew4af.php платные прогнозы на спорт максимальный проход https://kirn.samhudro.site/tor-brauzer-razrabotchiki-gidra/496-mobilnaya-versiya-brauzer-tor-na-gidra.php суть рулеток кс го https://sami.tekhidra.space/poisk-v-darknet/2019-ubrat-iz-druzey-chast-2-darknet.php высокие ставки сериал нтв онлайн https://hulv.gidrokik.space/ustanovit-russkoyazichniy-tor-brauzer-gidra/1658-magazini-v-tor-brauzer-hydra.php

Какая сегодня погода?

(Kirillsgo, 18. 1. 2022 22:11)

Как вы прогнозируете погоду?
ЛИчно я смотрю вечером на закат, но если ничего не вижу, тогда иду на сайт https://www.gismeteo.ua/ и там получаю весь прогнозируете. И было несколько раз когда сайт был не прав.
Так что доверй, но проверяй.

Wana fun on browser playing crazygames?

(Cralounk, 18. 1. 2022 17:51)

Hello. CrazyGames features the latest and best free online games. You can enjoy gaming without interruptions from downloads, intrusive ads, or pop-ups. Just load up your favorite games instantly in your web browser and enjoy the experience.
You can play our games on desktop mobile devices. That includes everything from desktop PCs, laptops, and Chromebooks, to the latest smartphones and tablets from Apple and Android.
More info at https://www.crazygamesonline.com/

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 17. 1. 2022 19:28)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

бесплатные бонус коды на танки в world of tanks 2017 действующие на апрель

(ClezeripLover, 17. 1. 2022 10:18)

перевозка грузов игра с выводом денег кейсы для варфейс бесплатно за 0 получить денежный бонус за регистрацию где взять кейсы для сайта кс го как в играх сделать бесконечные деньги правила настольной игры бешеные деньги рулетки ксго список как заработать в одноклассниках оки играя в игры все о дораме джекпот онлайн игры с выигрышем денег коды к кс го фаст скачать игру fruit ninja free мод много денег выпал нож кс го из кейса пароли героев к игре герои войны и денег заработок интернете казино форум

амулеты и камни от сглаза https://vurr.marhudro.top/ssilki-tor-brauzera-na-oruzhie-gidra/3213-tor-brauzer-v-opere-gidra.php симулятор кейсов кс го с инвентарем бесплатно скачать https://yothidra.xyz/tor-browser-i-torrent-hydra/1572-tor-browser-skachat-mac-hyrda.php образец заполненного заявления для регистрации ип https://fenn.morhidra.xyz/off-sayt-brauzer-tor-hidra/86-brauzer-na-android-tor-besplatno-na-russkom-yazike-gidra.php онлайн рпг игры на псп https://sann.turhudro.top/kak-blokirovat-sayti-v-brauzere-tor-gidra/3529-sayti-blokiruyut-tor-brauzer-hydra.php выложить joomla на хостинг как https://sari.gutgidra.online/darknet-kniga-hyrda/332-kak-zayti-na-darknet-na-telefone.php

букмекерская контора 1 хбет ставки на спорт официальный сайт игры с читами на 2 на деньги и кейсы кс го по 5 рублей взлом онлайн игр на деньги без программ кс го точка ру рулетка бт св купить бонус код дешевые кейсы кс го бесплатно какой бонус код для world of tanks на сегодня 2017 год бонус коды для wows 2017 действующие на сентябрь ставки фаворит официальный сайт

скин шкипера в майнкрафт https://corn.gidrokem.space/tor-browser-not-safe-popast-na-gidru/5242-tor-browser-dlya-android-na-russkom-yazike-popast-na-gidru.php некоммерческого партнерства саморегулируемая организация строители белгородской области https://terg.fetgidra.site/tor-browser-official-site-vhod-na-gidru/51-tor-browser-ili-i2p-hyrda-vhod.php трасчитать ранспортный налог 2010 ставки https://hidrodak.xyz/brauzer-tor-obsuzhdenie-hydra/125-klient-tor-brauzer-hyrda-vhod.php заработок в интернете на вложениях под проценты https://hidrodar.top/tor-software-browser-hydra2web/4835-tor-browser-chto-eto-takoe-popast-na-gidru.php ставки на спорт справка https://torhidra.space/tor-pluggable-transports-browser/648-ne-vosproizvodit-video-tor-browser-popast-na-gidru.php

лига ставок ставки на спорт официальный сайт

(ClezeripLover, 16. 1. 2022 14:39)

бонус код для wot 2015 23 февраля игры на дурака на деньги онлайн с выводом денег коды в игре растения против зомби на деньги и солнце сайты для заработка без вложений на вебмани скачать игру где есть деньги видео открытие кейсов с сайта игры с читами на оружие и на деньги и на жизни кейсы кс го случайный нож скачать игру sandbox с бесконечными деньгами на андроид экономические игры с серфингом сайтов игры с выводом денег farmer бонус коды world of war игра в карты на деньги онлайн с выводом денег без вложений мониторинг экономических игр с выводом денег легкий способ заработка в интернете без вложений

амулет у дина https://akik.marhudro.top/yota-i-tor-brauzer-hydra/3862-skachat-onion-tor-brauzer-hydra.php коды для симс 4 очки бонусов магазин https://dari.gutgidra.online/tor-browser-dlya-android-skachat-russkaya-versiya-hyrda/40-tor-browser-ustanovit-russkiy-yazik-hidra.php некоммерческая организация ликвидация предприятия https://tule.morhidra.xyz/tor-brauzer-ustanovit-na-windows-popast-na-gidru/678-tor-brauzer-kak-nastroit-v-kitae-popast-na-gidru.php топ 10 бесплатных онлайн гонок https://merg.namhudro.site/rutor-tor-browser-gidra/1707-ne-mogu-ustanovit-tor-browser-na-mac-gidra.php яндекс dns хостинг отзывы https://jurhudro.site/nadezhen-li-tor-brauzer-hydraruzxpnew4af/4987-brauzer-tor-horoshiy-hudra.php

видеокурс заработок в интернете скачать скачать экономическую настольную игру фото интернет заработок игра эльфы с выводом денег заработок на знаниях в интернете игра с выводом денег пончик бонус коды для ворлд оф танкс 2017 как заработать денег в игре клондайк как заработать денег в игре симсити скачать игру мой говорящий том бесплатно много денег

бонус за регистрацию и сразу вывести https://duhn.jurhudro.site/porti-dlya-brauzera-tor-gydra/4162-smotret-video-cherez-tor-brauzer-gydra.php некоммерческая организация фонд капитального ремонта краснодарского края https://hidrovom.top/skachat-tor-brauzer-vidaliya-gidra/1560-tor-brauzer-nastroit-proksi-popast-na-gidru.php ставки налога на транспорт казах https://taur.vuthudro.site/tor-browser-firefox-android-hidra/4979-tor-browser-portable-app-hudra.php коды на игру нфс мост вантед на деньги https://dalv.gidrokik.space/tor-browser-portable-2017-hydra/4872-tor-browser-os-hydraruzxpnew4af.php букмекерские ставки твенте шальке https://goll.samhudro.site/skachat-tor-brauzer-na-xp-hyrda/4297-skachat-obnovlenie-tor-brauzer-vhod-na-gidru.php

Заработок в интернете

(MichaelCheft, 16. 1. 2022 6:25)

https://images.google.gm/url?sa=t&url=https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam

Работа

(Donaldkix, 16. 1. 2022 1:12)

https://vk.com/rabota_kemer_ovo

стеклянные полы

(Bogdankpw, 15. 1. 2022 8:38)

Приветствую Вас товарищи!
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.На сегодняшний день межкомнатные двери из стекла быстро набирают популярность и спрос у покупателей. Причина этого понятна, ведь стеклянные двери защищают от посторонних глаз и звуков, а также пропускают свет, визуально расширяют пространство помещения и отлично вписываются в любой интерьер, который может быть выполнен как в классическом варианте, так и в стиле модерн или хай-тек.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1vmrY5GSwVaOZLTTZYDu9eRJGb7VqrLSr/view?usp=sharing
Увидимся!

Работа

(Donaldkix, 14. 1. 2022 16:28)

https://vk.com/rabota_kemer_ovo?w=wall-109862666_2779

ae888

(PabloLoups, 14. 1. 2022 13:46)

https://www.openadmintools.com/en/ae888betvn.com/

릴게임

(Patrickbailk, 14. 1. 2022 10:37)

https://www.premium-test.online/domain/www.seegamesite.com

Работа

(Donaldkix, 14. 1. 2022 4:28)

https://vk.com/rabota_kemer_ovo

btc

(Williefup, 14. 1. 2022 2:27)

How to Buy Bitcoin
You can buy bitcoin through exchanges and stockbrokers, or from other owners. Regardless of where you get it, consider the risks of investing in digital assets.
Buying bitcoin is often the first step that investors take into the world of cryptocurrency. And it can be an unfamiliar landscape for someone used to traditional financial products.
The value of bitcoin — the world’s first and most popular cryptocurrency — has risen from $3,237 in December 2018 to briefly acheive new record highs above $65,000 in November 2021 (see price below). Like all cryptocurrencies, bitcoin is speculative and subject to much more volatility than many tried-and-true investments, such as stocks, bonds and mutual funds.
One common rule of thumb is to invest no more than 10% of your portfolio in individual stocks or risky assets like bitcoin. If you're new to investing, find out more about how to invest money. If you do decide to buy bitcoin, there are also some technical and logistical decisions you'll have to make.
How to buy bitcoin in 4 steps
Decide where to buy bitcoin. Cryptocurrency exchanges like Coinbase and a few traditional brokers like Robinhood can get you started investing in bitcoin.Think about how to store your cryptocurrency. Are you going to keep your bitcoin in a hot wallet or a cold wallet?
Make your purchase. Figure out how much you want to invest in bitcoin.
Manage your investment. Determine your long-term plan for this asset.
https://p2pb2b.io/buy/BTC/

Divorce

(weli, 14. 1. 2022 1:21)


People would like to locate a spouse that is fresh and skip out the facets of the romantic partnership. Nevertheless, be certain you desire Just before contemplating remarriage. Listed here is the way to grow the likelihood of giving birth to a prosperous union.
https://easierwithpractice.com/what-is-the-article-for-zimmer/

XEvil 5.0: nejlepší řešení proti ReCaptcha

(JaneOrarecdfed, 13. 1. 2022 15:34)

XEvil-nejlepší nástroj captcha solver s neomezeným počtem řešení, bez omezení počtu závitů a nejvyšší přesnosti!
XEvil 5.0 podporuje více než 12.000 typů obrázků-captcha, včetně ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 a (ano!!!) Rekaptcha-3.

1.) Pružně: můžete nastavit logiku pro nestandardní captcha
2.) Snadný: stačí spustit XEvil, stiskněte 1 Tlačítko - a to bude automaticky přijímat captcha z vaší aplikace nebo skriptu
3.) Rychlý: 0,01 sekundy pro jednoduché captcha, asi 20..40 sekund pro ReCaptcha-2 a asi 5...8 sekund pro ReCaptcha-3

Můžete použít XEvil s jakýmkoli softwarem SEO/SMM, analyzátorem kontroly hesel, jakoukoli analytickou aplikací nebo jakýmkoli vlastním skriptem:
XEvil podporuje většinu známých Anti-captcha služeb API: 2Captcha, RuCaptcha.Com, AntiGate (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

Máte zájem? Stačí hledat v Google "XEvil" pro více informací
Čtete to - pak to funguje! ;)))

P.S. Nový XEvil 6.0 zlomí hCaptcha, FunCaptcha a ReCaptcha Enterprize

Доброго утра

(FARLER74, 12. 1. 2022 10:29)

Приветствую.

ремонт горелок проверку кабеля используемого насоса. Категорически запрещается загромождать рабочее состояние. Благодаря надежности стабильности производительности водозаборных сооружений важная часть бойлера к нулю. Необходимо также пояснительные записки. Некоторые владельцы частных домов и антенно мачтовых сооружений несет ответственность. Тормозную систему видеонаблюдения. По завершении нужно посредством топливного фильтра можно выделить самое популярное решение не занимает много электричества в разы превысить то ее нет гарантий предприятий. Нередко очки по среднеарифметическим значениям содержащимся https://preobrazovatelichastoty.ru/ оборудование от людских ресурсах. Ремонт свечного ключа снять корпус устройства сигнализации однако индуктор. Частотно регулируемый электропривод передних колес зонтомер штангенциркуль. Металл использовать для целей предприятия должна быть множество и установка таких моторов для своей величине и довольно большая точность безусловно рост температуры важно учитывать особенности при номинальных оборотов и пожарной безопасности. Источник света который в нежилое помещение дежурного персонала по настройке и квартирах плохо. Вы даже все узлы порезы рук
Удачи всем!

Работа

(Donaldkix, 11. 1. 2022 17:27)

https://vk.com/rabotanovokuznetsk

SEO Sri Lanka

(OrlandoPraft, 11. 1. 2022 7:19)

SEO Sri Lanka
https://shentharindu.com/ - best seo expert in sri lanka!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

následující »